Nordicbet norge

img

Jeg hører absolutt ikke til de som tror det vil bli slutten på kristendommen hvis NASA eller andre romprogram skulle finne det de desperat jakter på. Jeg tror Gud skapte liv i andre universer, men vitenskapen ødelegger nok en del for seg selv når den låser seg fast i en kamp mot religion. Jeg liker astronomi og science fiction, men jeg sitter noen ganger med en følelse av at noen av de spekulasjonene som vitenskapsfolk bedriver er ment å unngå det spørsmålet de ikke kan svare på. Det er også problematisk at det så langt bare er vår planet som har liv.

Vi har blitt lært opp til å tro på dette, og det kan sikkert i mange tilfeller være gode grunner til å tro at hypotesen stemmer, men ikke alltid. Den totale mengden materie og energi i universet er alltid det samme, med unntak av big bang. Denne illustrasjonen viser det NASA tror er en ring av mørk materie i galaksehopen CL0024 + 17 Foto: NASA.

Dette kan oppsummeres ganske kort og enkelt: Hvis en ikke anerkjenner resultater som har blitt oppnådd utenfor matematikk og naturvitenskapelige disipliner, har en egentlig begrenset vitenskapen. Den hevder nemlig å ha forstått hvordan universet fungerer, eller nesten i alle fall, for det skal visst bare være noen små huller i kunnskapen som det gjenstår å tette. Jeg tror Rupert Sheldrake har et poeng når han sier at vitenskapen lider av fordommer eller sågar vrangforestillinger.

Vi har fått en god del igjen i Norge, ikke minst et helsevesen, og jeg har derfor vært rimelig tilfreds.